vrijdag, juni 21, 2024
spot_img

Petitie tegen mogelijke komst scholencluster in IJsselpark ruim 400 keer ondertekend

Ruim vierhonderd mensen hebben een petitie ondertekend om zich uit te spreken tegen de mogelijke komst van een scholencluster in het IJsselpark. De petitie wordt dinsdagavond 14 maart aangeboden aan de gemeenteraad. Die avond wordt het onderwerp ook besproken tijdens de raadsvergadering.

Uit een document van het college wordt beschreven hoe er “nadrukkelijk [wordt gekeken] naar de mogelijkheid om onderwijs te clusteren in het IJsselpark”. Het zou daarbij wel gaan om een project met zogeheten circulaire bouw. Daarbij zijn het de permanente schoolgebouwen, maar kunnen deze op een later moment worden verplaatst of aangepast.

De mogelijke komst van een al dan niet tijdelijk schoolgebouw stuit op verzet van omwonenden die begin februari het Comité Behoud IJsselpark hebben opgericht en een online petitie zijn gestart. Deze is momenteel (op 10 maart) 433 keer ondertekend.

Uit de reacties die zijn gegeven, blijkt dat mensen verschillende zorgen hebben. Zo zijn veel mensen het er niet mee eens dat er openbaar groen moet worden ingeleverd, het losloopgebied voor honden verdwijnt, en zijn er zorgen voor overlast van jongeren.

Plannen niet definitief, maar weinig opties

De komst van de schoolgebouwen in het IJsselpark zijn nog niet definitief. De geschiktheid ervan wordt nog onderzocht, maar andere geschikte (cluster)locaties zijn er ook niet, laat het college schriftelijk weten op vragen van ChristenUnie en SGP.

De andere optie die voor het college overblijft, is “de optie voor het realiseren van (niet-geclusterde) permanente huisvesting op de bestaande locaties (Kroonkruid en Goudmos).” Bij die nieuwbouw zouden er volgens het college in de toekomst problemen kunnen volgen, omdat over tien tot vijftien jaar minder leerlingen zouden zijn, waardoor er dan een overschot aan ruimte zou ontstaan.

Toelichting stand van zaken tijdens raadsvergadering

Dinsdag 14 maart behandelt de gemeenteraad het onderwerp ‘onderwijshuisvesting’ en moet wethouder Zijlstra toelichting geven over de stand van zaken. In meerdere dorpskernen is er sprake van tekort aan ruimte. Zowel in Zevenhuizen, Moerkapelle als Nieuwerkerk aan den IJssel zijn afgelopen jaren noodlokalen geplaatst om de groei van leerlingen op te kunnen vangen.

Tijdens de vergadering zal een aantal leden van het Comité Behoud IJsselpark gebruik maken van het spreekrecht. Zo wil het comité duidelijkheid over of de plannen definitief of tijdelijk zijn, en wat de effecten zijn op flora en fauna van het park.

Laatste Nieuws

spot_img