dinsdag, juli 16, 2024
spot_img

Capelse kinderen eten meer fruit, maar halen minder vaak zwemdiploma

Uit de Gezondheidsmonitor Kinderen 2022 blijkt hoe het is gesteld met de gezondheid van de Capelse kinderen. De gemeente heeft een reactie gegeven op de opvallendste gegevens.

Er is een steekproef getrokken van 551 kinderen van 0 tot en met 3 jaar oud en 595 kinderen van 4 tot en met 11 jaar. In totaal zijn 1.146 ouders in Capelle per brief benaderd voor deelname aan het onderzoek.

De meeste ouders geven aan dat de gezondheid van hun kind (heel) goed is. De cijfers voor Capelle komen grotendeels overeen met de cijfers van de regio Rotterdam Rijnmond. Toch zijn er een aantal thema’s die – zowel positief of negatief – in het oog springen.

Een positief detail is bijvoorbeeld dat kinderen in Capelle aan den IJssel in vergelijking met de regio minder drankjes met suiker drinken. Ook zijn ze meer fruit gaan eten.

Helft Capelse kinderen heeft zwemdiploma

De hoeveelheid kinderen in onze gemeente dat een zwemdiploma heeft is relatief laag. In Capelle heeft 50% van de kinderen een zwemdiploma, terwijl dat percentage in de regio op 59% ligt.

De gemeente laat weten in te zetten op het verbeteren hiervan: “In Capelle hebben wij de mogelijkheden van het ‘vangnetzwemmen’ en een vergoeding voor zwemlessen via het ‘Jeugdfonds Sport en Cultuur’. Met deze twee regelingen zijn de randvoorwaarden gecreëerd om het behalen van een A-diploma voor alle leerlingen in het basisonderwijs bereikbaar te maken.”

Zorgen over psychische problemen

De gemeente zegt zich zorgen te maken over problemen die kunnen optreden op psychologisch vlak. Zo is er een stijging zichtbaar van het aantal kinderen met een hoog risico op psychosociale problemen. Dit is gestegen van 7% in 2018 naar 13% in 2022.

“Dit beeld herkennen wij, ook als gevolg van de coronamaatregelen de afgelopen jaren”, aldus de gemeente. “Wij hebben als gemeente veel aandacht voor de preventie van psychische problemen bij kinderen. Met de subsidieregeling ‘Preventieve interventies jeugd’ wordt gewerkt aan het bevorderen van de weerbaarheid, het zelfvertrouwen en de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen en jongeren tussen de 4 en 25 jaar.” Vanuit de regeling worden op dit moment bijvoorbeeld Rots- en Watertrainingen (bevorderen van de sociale en emotionele competenties van kinderen) en lessen verslavingspreventie vanuit stichting Be Aware gefinancierd.

Daarnaast is er ook een toename in het aantal kinderen, waarvan een ouder psychische problemen heeft. Dit percentage is toegenomen van 10% in 2018 naar 15% in 2022. De gemeente geeft ook hieraan aandacht vanuit Stichting Welzijn Capelle (SWC) en het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Beide stichting organiseren eveneens activiteiten, maar geven ook advies en begeleiding. Ook kan er worden doorverwezen naar gespecialiseerde hulp.

Gemeente blijft alert

“Wij hebben nog geen beeld van de impact van de huidige crisis(en) op kinderen en hun thuissituatie. Het is aannemelijk dat deze crises, waar we nog midden in zitten, zorgen voor extra stress binnen gezinnen met mogelijke relatieproblemen tot gevolg en nadelige effecten op de mentale gezondheid van kinderen”, aldus de gemeente. “Wij blijven hier als gemeente alert op en zullen ons blijvend inzetten om integraal onze Capelse gezinnen en kinderen zoveel als we kunnen, te ondersteunen.”


Het volledige rapport is terug te vinden via de website gezondheidinkaart.nl van GGD Rotterdam-Rijnmond.

Laatste Nieuws

spot_img