dinsdag, juli 16, 2024
spot_img

Grootschalige werkzaamheden op Beatrijs Erf en Vrijheidsdans

De gemeente en verschillende bedrijven starten in maart / april 2023 met grootschalig onderhoud aan de riolering en het warmtenet. De werkzaamheden gaan alles bij elkaar een jaar in beslag nemen. De gemeente verwacht dat alles begin 2024 klaar is.

De werkzaamheden vinden plaats in de Dansenbuurt en de Ervenbuurt. Op de rondweg vanaf de Rotonde Vrijheidsdans tot de rotonde van het Beatrijs Erf wordt de weg in verschillende fases opgebroken. Dit betekent dat bewoners enige tijd een andere route naar huis zullen moeten rijden.

Energieleverancier Eneco start met het vervangen van de stadswarmteleidingen. Deze zijn inmiddels veertig jaar oud en zijn aan het eind van hun levensduur. Om de huizen te kunnen blijven voorzien van warmte en warm water moeten deze leidingen worden vervangen.

Snelheid gaat omlaag

De gemeente brengt na de werkzaamheden de maximumsnelheid omlaag. Op de weg geldt nu nog een maximumsnelheid van 50 km/u. Dit wordt teruggebracht naar 30 km/u. Het terugbrengen van de snelheid moet ervoor zorgen dat het op de oversteekplaatsen, maar ook voor het schoolgaand verkeer, veiliger wordt. Het asfalt dat er ligt, wordt bijvoorbeeld vervangen klinkers, en er worden versmallingen en verhoogde plateau’s aangebracht.

De parkeerplaatsen worden bij de herinrichting breder gemaakt. Zo voldoen deze weer aan de huidige normen. Op de Zwaarddans en de Waaierdans worden extra parkeerplaatsen aangelegd.

Ook vervangt de gemeente lichtmasten waar nodig. Op sommige punten worden deze compleet vervangen door hogere masten, op andere punten worden alleen de armaturen vervangen door LED-verlichting. Kapotte lichtmasten worden vervangen door nieuwe exemplaren.

Bomen en groen verwijderd

Vanwege de werkzaamheden is het noodzakelijk om openbaar groen en bomen te verwijderen, aldus de plannen. Zodra de werkzaamheden klaar zijn, worden deze zoveel mogelijk weer terug geplant.

De gemeente zal middels briefpost omwonenden op de hoogte brengen van de werkzaamheden. Ook zal er nog een informatiebijeenkomst worden georganiseerd. 

Laatste Nieuws

spot_img