vrijdag, juni 21, 2024
spot_img

Welzijns- en zorgorganisaties Krimpen en Capelle slaan handen ineen

Meerdere welzijns- en zorgorganisaties uit Krimpen en Capelle aan den IJssel hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend. Hiermee willen ze zich komende jaren sterker maken op het gebied van welzijn, zorg en wonen.

Aan beide kanten van de Hollandsche IJssel is er sprake van vergrijzing. Het aantal bewoners van 65 jaar en ouder neemt in beide gemeenten toe. De verschillende partijen zien in dat een goede en sterke samenwerking nodig is als voorbereiding op de toekomst.

Ouderen blijven langer zelfstandig leven en wonen, maar leveren vaker nog een belangrijke bijdrage aan de maatschappij door bijvoorbeeld vrijwilligerswerk. Een gezonde leefstijl is belangrijk om de vraag naar zorg zo klein mogelijk te houden.

Door samen te werken willen de betrokken partijen werken aan preventie, het versterken van netwerken en inzet van vrijwilligers. Er worden wijkregisseurs aangesteld die in de wijk gaan werken met betrokken professionals, vrijwilligers en bewoners. Samen zullen ze projecten en activiteiten opzetten voor de ouderen. Ook pakken partijen gezamenlijk obstakels aan in de afstemming van zorg en welzijn.

Organiseren en optimaliseren van toekomstbestendige zorg

Wethouder Marc Wilson van Capelle aan den IJssel: “Om Capellenaren ook in de toekomst welzijn en zorg op maat te kunnen bieden ben ik blij dat mantelzorgondersteuners, ouderencoaches, buurtcoaches, wijkverpleegkundigen, en de huisarts hun samenwerking versterken. Oog voor het benutten van het eigen netwerk, helpen bij een gezonde leefstijl en inzet op welzijn vind ik heel belangrijk! Want een ‘onsje welzijn’ voorkomt een kilo zorg! Fijn voor de Capellenaar en noodzakelijk zodat zorg beschikbaar blijft voor wie het nodig heeft “

Wethouder Hugo van de Wal van Krimpen aan den IJssel: ”Ik vind het belangrijk dat Krimpenaren de juiste ondersteuning en zorg ontvangen. Door Capelle en Krimpen Verbonden wordt de samenwerking tussen onze gemeenten en met de verschillende organisaties versterkt. Hierdoor kunnen we beter maatwerk leveren dan we nu al doen voor onze inwoners. Door het organiseren en optimaliseren van toekomstbestendige zorg en welzijn, willen we het welbevinden en een gezonde leefstijl van onze inwoners bevorderen. Samen staan we immers sterker en kunnen we veel meer bereiken!”


De volgende organisaties tekenden het convenant:

 • Gemeente Capelle aan den IJssel
 • Gemeente Krimpen aan den IJssel
 • Stichting Welzijn Capelle
 • Stichting ContourdeTwern
 • Stichting IJsselland Ziekenhuis
 • Stichting Zorgbeheer De Zellingen
 • Stichting Lelie Zorggroep
 • Hervormde Stichting Bejaardenzorg Capelle aan den IJssel
 • Stichting Capelse Huisartsen
 • Zorggroep Krimpen
 • Stichting Cedrah
 • Stichting Humanitas
 • Stichting Aafje Thuiszorg Huizen Zorghotels

In de toekomst sluiten naar verwachting meer organisaties aan. Inmiddels zijn de deelnemende partijen hierover in gesprek met woningbouwverenigingen Havensteder en Qua Wonen.

Laatste Nieuws

spot_img