donderdag, juni 20, 2024
spot_img

Dit betekent de concept-begroting voor de portomonnee van de Capellenaar

Afgelopen vrijdag is de gemeenteraad de concept-begroting aangeboden. In een 562 pagina’s-tellend rapport heeft de gemeente uiteengezet wat de kosten en inkomsten zullen worden. Capelle Vandaag zocht uit wat er concreet verandert voor de Capellenaar.

Om met de deur in huis te vallen: in veel gevallen zullen de kosten stijgen. Daar zal niemand aan ontkomen. De gemeentelijke belastingen en heffingen zullen dit jaar stijgen, al wordt het bedrijfsleven iets ontzien in de lasten. Ook wil het college een financiële tegemoetkoming realiseren voor alle huishoudens.

De inkomsten die de gemeente binnenkrijgt is voor een deel afkomstig van de inwoners. Dit komt binnen via de gemeentelijke belastingen en heffingen. Ieder jaar krijg je rekeningen voor bijvoorbeeld de Onroerende ZaakBelasting (OZB), afvalstoffenheffing en rioolheffing.

Hieronder bespreken zetten we per onderwerp uiteen wat er komend jaar verandert. We benadrukken dat dit gebaseerd is op de concept-begroting. De begroting kan nog worden aangepast.

Tegemoetkoming voor alle huishoudens

In de concept-begroting heeft het college de intentie om een eenmalige financiële meevaller te realiseren voor alle Capelse huishoudens: “Wij zien dat de de lasten in brede zin voor de Capellenaren stijgen. Boodschappen zijn duurder, de prijs voor gas en licht is fors gestegen en ook de benzine. Wij willen in 2023 een gebaar maken richting de Capellenaar door een eenmalige compensatie te geven.”

In de begroting wordt voorgesteld om eenpersoonshuishoudens € 100,- te geven en alle meerpersoonshuishoudens € 200,-. Dit zal (bij goedkeuring) worden verrekend met de aanslag voor de woonlasten. Bij huishoudens waar woonlasten worden kwijtgescholden, wordt het bedrag overgemaakt.

Afvalstoffenheffing

De gemeente is verantwoordelijk voor het inzamelen, ophalen en verwerken van het huisafval van de inwoners. Huishoudens moeten daarom hier een heffing over betalen. Er bestaan natuurlijk verschillen tussen de grootte van huishoudens. Daarom maakt de gemeente onderscheid tussen eenpersoons-, tweepersoons- of meerpersoonshuishoudens (drie of meer personen).

In onderstaande tabel zie je wat de heffing in 2022 en 2023 is en wat het verschil hiertussen is.

2022 2023 verschil
eenpersoonshuishouden € 233,71 € 240,72 € 7,01
tweepersoonshuishouden € 273,37 € 281,57 € 8,20
meerpersoonshuishouden (3+) € 306,12 € 315,31 € 9,19

 

Rioolheffing

De rioolheffing zijn de kosten die inwoners betalen voor het gebruik en het onderhoud van het riool. De kosten zijn gekoppeld aan het watergebruik en worden in Capelle aan den IJssel trapsgewijs berekend. In Capelle betaal je per 250 m³.

Er wordt door de gemeente onderscheid gemaakt tussen eigenaren en gebruikers. Eigenaren van woningen en andere panden betalen een heffing voor de aansluiting. Voor het gebruik wordt ook een heffing betaald. Capellenaren met een koopwoning betalen bijvoorbeeld voor zowel de aansluiting als het gebruik, huurders betalen alleen het gebruikerstarief.

In onderstaande tabel zie je wat de heffing in 2022 en 2023 is en wat het verschil hiertussen is.

2022 2023 verschil
Eigenaren (aansluiting) € 65,00 € 67,00 € 2,00
Gebruik (per 250 m³ water) € 52,00 € 54,00 € 2,00

 

Onroerende ZaakBelasting (OZB)

Als je in Capelle aan den IJssel eigenaar bent van een woning, winkel of bedrijfspand, betaal je OZB. De hoogte van deze belasting is een percentage van de WOZ-waarde van het pand. Het is dus geen vast bedrag voor iedere inwoner, maar wel een vast percentage. Woninghuurders betalen geen onroerende zaakbelasting.

De WOZ staat voor de Wet Waardering Onroerende Zaken. Dit is een landelijke regeling die gemeenten uitvoeren. Op basis van marktgegevens berekent de gemeente de waarde van woningen en bedrijfspanden.

Zowel voor de onroerende zaakbelasting (OZB) als voor de WOZ-waarde wordt onderscheid gemaakt tussen ‘woningen’ en ‘niet-woningen’. Dit jaar zullen woningeigenaren onderaan de streep meer gaan betalen, terwijl het bedrijfsleven een lastenverlichting krijgt op deze belasting.

Voor komend jaar zullen de WOZ-waarden voor alle panden stijgen, waarop de gemeente het percentage OZB verlaagd heeft. Voor woningeigenaren is die verlaging niet geheel dekkend. Zij zullen in 2023 1,24% meer kwijt zijn aan de onroerende zakenbelasting ten opzichte van 2022. Het bedrijfsleven wordt daarentegen ontzien. Zowel eigenaren als huurders van ‘niet-woningen’ zullen in 2023 6,2% minder OZB betalen. De percentages kunnen afwijken, afhankelijk van elke individuele WOZ-waardering.

Laatste Nieuws

spot_img