dinsdag, juli 16, 2024
spot_img

Huishoudens met stadswarmte opgezadeld met forse rekening ondanks energieplafonds

Nederlanders worden de komende winter geholpen met hun energierekening. Het gebruik voor gas en elektriciteit wordt verlaagd door een energieplafond, echter komen Capellenaren die gebruik maken van stadswarmte van een koude kermis thuis. Zij gaan juist veel meer betalen als stadswarmte ook niet wordt gecompenseerd.

Het kabinet heeft echter nog niets bevestigd over een prijsplafond voor huishoudens die verwarmd worden door stadswarmte. De tarieven voor stadswarmte gingen ook in januari volledig de lucht in, Eneco die verantwoordelijk is voor de stadswarmte verhoogde het tarief van 24,60 euro naar 43,76 euro, dat komt omdat de huidige tarieven gekoppeld zitten aan de gemiddelde gasprijs. Capellenaren op stadswarmte gaan bijna twee keer zoveel betalen voor hun warmtegebruik.

Duurzaam

Stadswarmte zou een duurzamere manier moeten zijn verwarmen. Huidige wetgeving koppelt de prijs van stadswarmte echter aan de gasprijs. De warmte wordt geleverd door de Uniper centrale aan de Capelseweg. Net als Capelle-Schollevaar zitten ook Rotterdamse wijken Lage Land, Oosterflank, Zevenkamp, Ommoord en Nesselande zitten vrijwel allemaal aangesloten op dit warmtenet. Inwoners die nu gebruik maken van stadsverwarming kunnen ook niet overstappen naar een hybride warmtepomp. Een volledig elektrische warmtepomp is wel mogelijk, maar hiervoor zou de gehele installatie in huis moeten worden aangepast.

Rekenvoorbeeld

Onderstaand rekenvoorbeeld laat zien wat het verschil in tarief is bij een verbruik van 35 GJ voor verwarming en 44m3 aan verbruik voor warm water, volgens Eneco het gemiddelde verbruik in een huishouden voor het warmtenet. In onderstaand voorbeeld is geen rekening gehouden met de energiekorting die nu nog van toepassing is, dat komt omdat deze vervalt per 1 januari. Een gemiddeld huishouden gaat in dat geval 70,66 euro meer voor warmte per maand betalen. In totaal gaat het om 847,92 euro.

Tarieven 2021 2022
Tarief per GJ  €            24,60  €             43,76
Collectieve afleverset  €          125,50  €           125,50
Vastrecht voor warmte  €          403,58  €           403,58
Tapwater (warm water)  €              5,17  €               9,19
Koud water voor warmte  €              0,94  €               0,94
meettarief  €            26,83  €             26,83
Belasting op leidingwater  €              0,39  €               0,39

 

Voorbeeld energierekening warmte 2021 2022
Verbruik warmte 35 GJ  €                      861,00  €   1.532,00
Verbruik tapwater 44m3  €                      227,50  €      404,36
Koud water  €                        41,36  €        41,36
Belasting op leidingwater  €                        17,16  €        17,16
Vastrecht  €                      403,58  €      403,58
Collectieve afleverset  €                      125,50  €      125,50
meettarief  €                        26,83  €        26,83
Totaal per jaar  €                   1.702,93  €   2.550,79
Per maand  €                      141,91  €      212,57

 

Het kabinet rekent met een prijsplafond voor 1200 kuub gas, een tarief van 1,50 euro. Omgerekend betekent dit dat voor koken, douchen en verwarming de consument tot 1200 kuub gas slechts 1800 euro kwijt is. Hierdoor is een gebruiker met een gemiddeld huishouden bij stadsverwarming 850 euro meer kwijt dan een vergelijkbare woning met gas.

Stroomprijs veruit het duurst

De voorlopige plannen van het kabinet betreffen het instellen van een prijsplafond voor energie. Hiermee zou een gemiddeld verbruik van 2400 kWh op 70 cent per kWh liggen. Alles daarboven moet voor de marktprijs worden afgerekend. Eneco gaat echter op de jaarnota uit van een gemiddeld verbruik van 3100 kWh.

Het tarief dat de overheid in gedachten heeft, wijkt af van de prijzen die Eneco hanteerde in januari van dit jaar, deze lag beduidend lager. Zo valt op te maken uit navraag van verschillende inwoners dat zij in het eerste half jaar nog 0,38 cent per kWh (normaal tarief) betaalden, per 1 oktober wordt dit al 0,69 per kWh.

In onderstaand rekenvoorbeeld de tarieven van januari en september van dit jaar. Daarnaast zetten we de twee verschillen van 2400 kWh en 3100 kWh naast elkaar.

Tarieven stroom prijsplafond jan-22 sep-22
Prijs per kWh  €              0,38  €               0,70
Energiebelasting normaal  €              0,11  €               0,11
Energiebelasting met korting  €              0,04  €               0,04
Opslagkosten energie  €              0,04  €               0,04
Netbeheerkosten  €          245,80  €           248,80
Voorbeeld verbruik 2400 kwh
Energierekening stroom jan-22 sep-22
Gemiddeld verbruik 2400 kWh  €          912,00  €        1.680,00
Energiebelasting normaal  €          264,00  €           264,00
Energiebelasting met korting  €            96,00  €             96,00
Opslagkosten energie  €            96,00  €             96,00
Netbeheerkosten  €          245,80  €           245,80
Totaal  €       1.613,80  €        2.381,80
Voorbeeld gemiddeld huishouden verbruik 3100 kwh
Energierekening stroom jan-22 sep-22
Gemiddeld verbruik 2400 kWh  €       1.178,00  €        2.170,00
Energiebelasting normaal  €          341,00  €           341,00
Energiebelasting met korting  €          124,00  €           124,00
Opslagkosten energie  €          124,00  €           124,00
Netbeheerkosten  €          245,80  €           245,80
Totaal  €       2.012,80  €        3.004,80

 

Huishoudens gaan dus dubbel zoveel betalen voor energie, de vraag is dan ook wat voor prijs wordt er gerekend als energieleveranciers de prijzen verhogen voor boven het gemiddeld verbruik. De aankomende weken geven mogelijk meer duidelijkheid over de te verwachten energienota voor alle huishoudens. De verwachte 2290 euro per jaar gaat het vermoedelijk niet worden voor de meeste huishoudens met stadsverwarming, maar ook niet met elektra.

Capellenaren komen bij een gemiddeld verbruik voor warmte en energie 2400 kWh uit op een bedrag van 4932,60 euro per jaar en bij 3100 kWh stroom, het gemiddelde verbruik volgens Eneco op 5559,59 euro. Dit zijn maandbedragen van afgerond 464 euro per maand voor gemiddeld stroomverbruik of 411 euro bij 2400 kWh stroomverbruik.

Grootste stroomverbruikers in huishouden met stadswarmte

Capellenaren die zijn aangesloten op de stadsverwarming koken ook niet op gas. Zij zijn aangewezen op dure elektrische kookplaten en ovens. Deze apparaten zorgen voor veel stroomverbruik in korte tijd. Een elektrische oven en kookplaat gebruikt al snel een kWh per dag voor het bereiden van een maaltijd. Dit is wel sterk afhankelijk van het type kookplaat bijvoorbeeld een inductie of een verouderde keramische kookplaat. Ook de kosten voor gebruik van de verwarming is vrijwel niet te dempen dan slechts wat kouder te zetten of uit.

Volgende maand weten we pas meer of het kabinet ook de tarieven voor verbruik van warmte gaat terugschroeven.

Notitie: Bij het berekenen van de prijzen zijn we uitgegaan van de jaarnota’s van verschillende Capellenaren. Prijzen kunnen per situatie verschillen.

Laatste Nieuws

spot_img